preskoči na sadržaj

Graditeljsko-geodetska škola Osijek

 > Naslovnica
Vijesti

U CENTRU MATURE

Autor: MARINA Matić Tandarić, 6. 4. 2020. 19:46

Dragi učenici,

u cilju dodatnoga informiranja o postupku provođenja državne mature Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja je otvorio novu digitalnu platformu „U Centru mature“  koja objedinjava višegodišnje znanje i iskustvo Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja u pripremi i vrednovanju ispita državne mature. Pripremljeni materijali prvenstveno su namijenjeni maturantima i nastavnicima te izravno pomažu učenju, razumijevanju vrednovanja i ostvarivanju dobrih ishoda na državnoj maturi u trenutačnim okolnostima odvijanja nastave na daljinu.

U nastavku je također web stranica:

https://www.ncvvo.hr/drzavna-matura-i-provedeni-ispiti/u-centru-mature/podcast-u-centru-mature/

 [više]

VAŽNA OBAVIJEST!

Autor: Krunoslav Kurilj, 22. 3. 2020. 10:51

Dragi učenici,

 

javljamo vam da smo upravo dobili obavijest o očekivanim poteškoćama u radu svih servisa (mail, web, yammer, ...). Uslijed potresa u CARNet-ovom čvorištu došlo je do prekida mrežne povezanosti.

U ovom trenutku CARNet ne raspolaže informacijama o očekivanom trajanju otklanjanja poteškoće.

Budite spremni na veće poteškoće u radu sustava narednih dana.

 [više]

Odluka

Autor: Ines Šitum Kulić, 18. 3. 2020. 10:48

GRADITELJSKO-GEODETSKA ŠKOLA OSIJEK

Osijek, Drinska 16a

KLASA: 351-01/20-01/1

URBROJ: 2158-44-20-1

 

Osijek, 16. ožujka 2020. godine

Ravnatelj Graditeljsko-geodetske škole Osijek, Darko Pšihistal, mag. cin., temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/20-04/92, URBROJ: 50301-27/04-20-1 od 13. ožujka 2020. godine te članka 70. Statuta Škole donosi

O D L U K U

o obustavi izvođenja rekreacije u športskoj dvorani Graditeljsko- geodetske škole

I.

Zbog uvjeta proglašene epidemije na području Republike Hrvatske, te budući je Vlada Republike Hrvatske obustavila izvođenje nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama, ravnatelj donosi odluku o obustavi održavanja rekreacije za sve skupine koje s Graditeljsko- geodetskom školom Osijek imaju potpisan ugovor o korištenju i najmu športske dvorane.

Za vrijeme obustave održavanja rekreacije naknada za korištenje neće biti fakturirana.

             II.

O nastavku korištenja rekreacije za sve skupine koje s Graditeljsko- geodetskom školom Osijek imaju potpisan ugovor o korištenju i najmu športske dvorane biti će pravovremeno objavljene informacije na službenoj internet stranici škole.

                                                                                                          RAVNATELJ

   Darko Pšihistal, mag. cin.

 

 [više]

OBAVIJEST 16.03.2020.

Autor: Krunoslav Kurilj, 16. 3. 2020. 13:10

Dragi učenici,

U našoj školi nastavnici će nastavu provoditi individualno, što znači učenici ne moraju pratiti sadržaj koji je isporučio MZO na televiziji, nego predmetni nastavnik u virtualnoj učionici svakom razredu po rasporedu iz e – dnevnika za ovaj tjedan isporučuje sadržaj i aktivnosti koje će se provoditi.

Nastavnici će za rad, upute i sva pitanja biti dostupni osim u virtualnim učionicama i putem svih onih oblika komunikacije (e-mail, Viber, Messenger…) koje s njima dogovorite i to u onom vremenu koje je predviđeno redovnim rasporedom sati koji vrijedi za ovaj tjedan.

Npr, ako imate Hrvatski jezik tijekom drugog sata, dužni ste se svom predmetnom nastavniku obratiti na jedan od navedenih načina tijekom dana.

Za sve učenike koji imaju obvezu pohađanja praktične nastave kod poslodavaca, ista se odgađa za vrijeme trajanja obustave redovne nastave, učenici prate teoretsku nastavu u svojim virtualnim učionicama.

Za sve informacije i upute i dalje pratite službenu stranicu škole i FB stranicu.

DUŽNOSTI UČENIKA TIJEKOM IZVOĐENJA ONLINE NASTAVE

Učenici trebaju izvršavati aktivnosti u virtualnim učionicama i slijediti upute razrednika i predmetnih nastavnika.

Zbog tehničkih poteškoća koje su moguće, ne treba inzistirati da učenici svoje zadatke obavljaju u realnom vremenu (sinkrono). To znači da je prihvatljivo da učenici bilo kada u tijeku dana odrade svoje obaveze.

Za prijavu u sustav i sudjelovanju u virtualnim učionicama učenici trebaju koristiti sve kanale i mehanizme koji su im na raspolaganju, dakle, ako imaju poteškoća s prijavom  u sustav u jedno doba dana, moraju se javiti predmetnom nastavniku ili razredniku mailom ili porukom na društvenim mrežama. Ukoliko se učenik tijekom cijelog dana ne javi na neki od mogućih načina i ni na koji način ne sudjeluje u radu, njegovo će se nejavljanje smatrati izostankom kojeg će moći pravdati samo roditelj pozivom razredniku.

Upozoravamo učenike na primjerene oblike ponašanja u virtualnom okruženju, što znači da vrijede slična pravila primjerenog ponašanja i ophođenja kao i u učionici. To znači da će učenici za  neprimjerene oblike ponašanja i komunikacije u virtualnom okruženju snositi posljedice (pedagoške mjere).

Nastavnici će tijekom online nastave pratiti aktivnosti učenika, davati im zadatke, poticati ih na rad i okupljati u virtualne učionice te će učenici, koliko je god to moguće, dobiti povratnu informaciju o svojem radu i napretku (vrednovanje kao učenje, vrednovanje za učenje).

Tijekom nadolazeća dva tjedna nema ocjenjivanja (vrednovanja ishoda učenja), dakle neće se provoditi usmene niti pisane provjere znanja.

Unatoč tome, vrlo je važno naglasiti da će se angažman učenika u virtualnoj učionici vrednovati od strane nastavnika i da će svakako doprinijeti završnoj ocjeni.

DODATNA NAPOMENA!

Sustavu Yammer mogu pristupiti isključivo osobe koji su prethodno izvršili prvu prijavu na portal Office 365 za škole.

Prijava je moguća putem poveznice:

https://office365.skole.hr/

U gornjem desnom kutu potrebno je odabrati "Prijava" ili "Aktivacija O365 računa", potom "AAI@EduHr" prijava te upisati korisničko ime i lozinku.

Također, nakon što se izvrši prijava na navedeni portal, potrebno je potvrditi uvjete korištenja te odabrati opciju "Odvedi me na Office365".

 [više]

VAŽNA OBAVIJEST!

Autor: Krunoslav Kurilj, 14. 3. 2020. 14:32

 

Od ponedjeljka 16.03.2020. godine neće biti redovite nastave u školi već će se provoditi nastava na daljinu.

Popis virtualnih razreda i upute za korištenje objavljeni su na web stranicama škole.

Skrećem pažnju na nužnost redovitog praćenja virtualne nastave. Učenici su obvezni svakom nastavniku na svaki objavljeni zadatak u virtualnoj učionici poslati povratnu informaciju jesu li zadatak ispunili. Učenici koji neopravdano ne izvrše dobiveni zadatak, za taj predmet bilježit će se kao neopravdan sat.

Budući da se očekuju problemi u radu Yammera, kao backup rješenje određena je komunikacija službenim e-mailom (ime.prezime@skole.hr). U slučaju pada sustava Yammera nastavnici će učenicima zadatke slati e-mailom a učenici su dužni povratno informirati nastavnika, odnosno dostaviti mu riješen zadatak.

Popis e-mailova svih nastavnika i djelatnika Graditeljsko-geodetske škole nalazi se u nastavku.

ALBERT VUKIĆ

albert.vukic@skole.hr

ALEKSANDAR MIHAJLOVIĆ

aleksandar.mihajlovic1@skole.hr

AMALIJA BOŠNJAK

amalija.bosnjak2@skole.hr

ANDREJ STIPETIĆ

andrej.stipetic@skole.hr

ANDRIJANA RADOJČIĆ

andrijana.radojcic@skole.hr

ANEA MIHAJLOVIĆ

anea.mihajlovic@skole.hr

ARIJANA TOMIĆ

arijana.tomic@skole.hr

BRANIMIR RAKITIĆ

branimir.rakitic@skole.hr

BRANKA FREY

branka.frey@skole.hr

BRANKO DUNDOVIĆ

branko.dundovic@skole.hr

BRUNO KOS

bruno.kos@skole.hr

DAMIR RAJLE

damir.rajle@skole.hr

DARIA MATKOVIĆ

daria.matkovic@skole.hr

DARKO PŠIHISTAL

darko.psihistal@skole.hr

ĐURĐA VARZIĆ-PAVKOVIĆ

durda.varzic-pavkovic@skole.hr

ENA TOT

ena.vrselja@skole.hr

GABRIJELA ANIĆ

gabrijela.anic@skole.hr

GORDANA MIOŠ

gordana.mios@skole.hr

INES ŠITUM KULIĆ

ines.situm-kulic@skole.hr

IVANA SABOLIĆ

ivana.gernhardt@skole.hr

IVANA MLINARIĆ

ivana.mlinaric2@skole.hr

IVICA BELIĆ

ivica.belic@skole.hr

JASMINA HORVATOVIĆ

jasmina.horvatovic@skole.hr

JASNA PREKRATIĆ

jasna.prekratic@skole.hr

KATARINA TOMAS

katarina.tomas1@skole.hr

KREŠIMIR KOJUNDŽIĆ

kresimir.kojundzic@skole.hr

KREŠIMIR STINER

kresimir.stiner@skole.hr

KRUNOSLAV KURILJ

krunoslav.kurilj@skole.hr

KRUNOSLAV ŠOLIĆ

krunoslav.solic@skole.hr

KSENIJA KRALJ

ksenija.kralj@skole.hr

KSENIJA ŠOŠTARIĆ

ksenija.rendulic@skole.hr

LIDIJA BROD

lidija.brod@skole.hr

LJILJANA JAGIĆ

ljiljana.jagic@skole.hr

LJUBICA TOMIĆ

ljubica.tomic3@skole.hr

MARGARETA TRCONIĆ

margareta.trconic@skole.hr

MARICA ADAMOVIĆ

marica.adamovic@skole.hr

MARIJA BLAŠKO-VIDOSAVLJEVIĆ

marija.blasko-vidosavljevic@skole.hr

MARIJAN LUKAČIĆ

marijan.lukacic@skole.hr

MARINA MATIĆ TANDARIĆ

marina.matic13@skole.hr

MARKO MOLNAR

marko.molnar5@skole.hr

MARTINA ŠPANIĆ

martina.spanic1@skole.hr

MIA DODIG

mia.varga2@skole.hr

MILA KEČKEŠ

mila.keckes@skole.hr

MIRA TIBORC-JURIŠA

mira.tiborc-jurisa@skole.hr

MIRJANA KNEŽEVIĆ

mirjana.knezevic@skole.hr

MIRJANA MEŠTROVIĆ

mirjana.mestrovic@skole.hr

NADA MARUŠIĆ

nada.marusic@skole.hr

RADOJKA SRDANOVIĆ

radojka.srdanovic@skole.hr

RADOVAN MIĆUNOVIĆ

radovan.micunovic@skole.hr

ROMANA RIGO-MIHAJLOVIĆ

romana.rigo-mihajlovic@skole.hr

RUŽICA JOZIPOVIĆ-SUDAR

ruzica.jozipovic-sudar@skole.hr

SANDRA URANJEK-VARGA

sandra.uranjek-varga@skole.hr

SANJA GUNGL

sanja.gungl@skole.hr

SANJA KOTAL

sanja.kotal@skole.hr

SANJA SEMENČIĆ

sanja.semencic@skole.hr

SANJA VUKELIĆ

sanja.vukelic1@skole.hr

SLAĐANA PANDŽIĆ

sladana.pandzic@skole.hr

SLOBODAN BAĆIĆ

slobodan.bacic@skole.hr

SNJEŽANA MERČEP

snjezana.mercep@skole.hr

SNJEŽANA STANIĆ

snjezana.stanic@skole.hr

SPOMENKA KURTOVIĆ

spomenka.kurtovic@skole.hr

SRETEN RIBIĆ

sreten.ribic@skole.hr

STELA MACAKANJA BAĆIĆ

stela.macakanja@skole.hr

STJEPAN RUPČIĆ

stjepan.rupcic1@skole.hr

TEA TADIĆ

tea.botica@skole.hr

TIHOMIR HORVAT

tihomir.horvat1@skole.hr

TOMISLAV STANTIĆ

tomislav.stantic@skole.hr

VALENTINA SLABINAC

valentina.slabinac@skole.hr

VLADO IVANOVIĆ

vlado.ivanovic@skole.hr

ZLATICA PRGOMET

zlatica.prgomet@skole.hr

ZORAN POLJAK

zoran.poljak@skole.hr

ZORICA SKROBIĆ

zorica.skrobic@skole.hr

 

 

 [više]

OTKAZANO UVOĐENJE U VOJNU EVIDENCIJU

Autor: Krunoslav Kurilj, 13. 3. 2020. 10:30

Obavijest učenicima da je Područni odjel za poslove obrane Osijek do daljenjg otkazao poziv za uvođenje u vojnu evidenciju.

 [više]

VIRTUALNI RAZREDI

Autor: Krunoslav Kurilj, 12. 3. 2020. 17:36

U slučaju potrebe održavanja nastave na daljinu kreirani su virtualni razredi. Učenici virtualnim razredima pristupaju svojim AAI@EduHr (ime.prezime@skole.hr) elektronički identitetom i pripdajućom zaporkom.

Razrednici bi trebali unijeti učenike u virutalne razrede do ponedjeljka te vas molim za strpljenje. 

Virtualnim razredima možete pristupiti putem sljedećih poveznica:

I. A1 GGŠO 2019./2020.

I. A2 GGŠO 2019./2020.

I. B GGŠO 2019./2020.

I. C GGŠO 2019./2020.

I. D GGŠO 2019./2020.

II. A1 GGŠO 2019./2020.

II. A2 GGŠO 2019./2020.

II. B GGŠO 2019./2020.

II. C GGŠO 2019./2020.

II. D GGŠO 2019./2020.

III. A GGŠO 2019./2020.

III. B GGŠO 2019./2020.

III. C GGŠO 2019./2020.

III. D GGŠO 2019./2020.

IV. A1 GGŠO 2019./2020.

IV. A2 GGŠO 2019./2020.

IV. B GGŠO 2019./2020.

IV. C GGŠO 2019./2020.

 [više]

Školsko natjecanje iz geodezije

Autor: GORDANA MIOŠ, 12. 3. 2020. 16:15

 

ŠKOLSKO NATJECANJE  

2019./2020.

GEODEZIJA

ODRŽAVANJE : dana  13.3.2020.

MJESTO:  terenski rad /  učionica 12/II

POČETAK NATJECANJA U 10 sati.

PODRUČJE    GEODEZIJA

MENTOR : MARGARETA TRCONIĆ, dipl.ing.geod.

Učenici koji sudjeluju na natjecanju:

  1. Nebojša Miletić, 4.c
  2. Veronika Trninić, 4.c

Prosudbeno povjerenstvo:

1. DARKO PŠIHISTAL, mag.cin., predsjednik

2. MARIJA BLAŠKO - VIDOSAVLJEVIĆ, dipl.ing.geod., član

3. DINKO SPAHIJA ,dipl.ing.geod., član

 [više]

UPUTE ZA YAMMER - VIRTUALNA UČIONICA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Krunoslav Kurilj, 12. 3. 2020. 14:27

U slučaju potrebe izvođenja nastave na daljinu, učenici i nastavnici će pristupati virtualnim učionicama putem Yammer platforme.

Poveznice za svaki pojedini razred bit će naknadno objavljene.

Molim sve da prouče upute za korištenje Yammer platforme, koje se nalaze u privitku ove obavijesti.

 [više]

VAŽNO!!! OBAVIJEST UČENICIMA

Autor: Krunoslav Kurilj, 12. 3. 2020. 10:42

Poštovane učenice i učenici,

od CARNeta je stigao naputak da se svi učenici moraju inicijalno prijaviti na Office365 za škole.

Sve što u ovome trenutku trebate napraviti je to da na linku:

https://office365.skole.hr/default/login kliknete na AAI@EduHr Prijava (gdje ćete unijeti svoje korisničke podatke – ime.prezime@skole.hr i pripadajuću lozinku), nakon toga kliknete na to da prihvaćate uvjete korištenja i izaberete „Odvedi me na Office365“.

Ovu proceduru neophodno je napraviti. Bez toga neće se moći formirati virtualni razredi.

Stoga vas sve molim da ovu proceduru napravite što je prije moguće!

 [više]

OBAVIJEST UČENICIMA

Autor: Krunoslav Kurilj, 11. 3. 2020. 21:28

Po naputku Ministarstva odgoja i obrazovanja, svi učenici moraju imati aktivan AAI@EduHr (ime.prezime@skole.hrelektronički identitet.

Svoje AAI@EduHr elektroničke identitete možete provjeriti na:

https://provjera.skole.hr

Ukoliko netko od učenika uoči da mu AAI@EduH nije aktivan ili je zaboravio zaporku, OBVEZNO neka se što prije obrati mailom na krunoslav.kurilj@skole.hr i dostavi sljedeće podatke:

ime, prezime, OIB i datum rođenja.

Povratno će im biti dostavljeni pristupni podaci.

 [više]

NAŠI KOŠARKAŠI PRVACI GRADA I ŽUPANIJE

Autor: Đurđa Varzić-Pavković, 6. 3. 2020. 08:11

           

         

Filip Ćirić, Dominik Greganović, Michael Hatwagner, Ivan Jelavić, Tin Kuže, Mihael Mamić, Nikola Mavretić, Luka Mihić, Pavao Pšihistal, Filip Stojanović, Patrik Šarić i Timon Blaž Zečević, članovi naše košarkaške ekipe i ove su godine prvaci grada Osijeka u košarci, a Pavao Pšihistal proglašen je najboljim školskim košarkašem grada!

Ista je ekipa osvojila i prvo mjesto na županijskom natjecanju i osigurala si nastup na državnom natjecanju koje će se održati u Zadru od 8. do 10 ožujka 2020.

Ekipi i njihovom treneru Aleksandru Mihajloviću želimo uspjeh i pobjedu.

_______________________________________________________

 [više]

Odluka o odabiru

Autor: Ines Šitum Kulić, 28. 2. 2020. 08:17

GRADITELJSKO-GEODETSKA ŠKOLA OSIJEK

                         Osijek, Drinska 16a

KLASA: 406-01/20-01/14

URBROJ: 2158-44-20-6

Osijek, 26. veljače 2020. godine

Nakon provedenog postupka prodaje službenog vozila u vlasništvu Graditeljsko- geodetske škole Osijek, ravnatelj Darko Pšihistal, mag. cin. temeljem članka  70. Statuta Graditeljsko-geodetske škole Osijek donosi:

 

ODLUKU

o odabiru

I.

Kao najpovoljnija ponuda, odabire se ponuda ponuditelja Zuber d.o.o., Zagrebačka 76, 31220 Višnjevac.

II.

 Ponuditelj će po izvršnosti ove Odluke sklopiti Ugovor o kupoprodaji vozila koje je bilo predmet natječaja objavljenog 18. veljače 2020. godine na mrežnoj stranici Graditeljsko- geodetske škole Osijek.                                                                                    

                                                                                        RAVNATELJ

                                                                                 Darko Pšihistal, mag.cin.

 

 

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 vijesti

U CENTRU MATURE

Autor: MARINA Matić Tandarić, 6. 4. 2020. 19:46

Dragi učenici,

u cilju dodatnoga informiranja o postupku provođenja državne mature Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja je otvorio novu digitalnu platformu „U Centru mature“  koja objedinjava višegodišnje znanje i iskustvo Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja u pripremi i vrednovanju ispita državne mature. Pripremljeni materijali prvenstveno su namijenjeni maturantima i nastavnicima te izravno pomažu učenju, razumijevanju vrednovanja i ostvarivanju dobrih ishoda na državnoj maturi u trenutačnim okolnostima odvijanja nastave na daljinu.

U nastavku je također web stranica:

https://www.ncvvo.hr/drzavna-matura-i-provedeni-ispiti/u-centru-mature/podcast-u-centru-mature/

 [više]

VAŽNA OBAVIJEST!

Autor: Krunoslav Kurilj, 22. 3. 2020. 10:51

Dragi učenici,

 

javljamo vam da smo upravo dobili obavijest o očekivanim poteškoćama u radu svih servisa (mail, web, yammer, ...). Uslijed potresa u CARNet-ovom čvorištu došlo je do prekida mrežne povezanosti.

U ovom trenutku CARNet ne raspolaže informacijama o očekivanom trajanju otklanjanja poteškoće.

Budite spremni na veće poteškoće u radu sustava narednih dana.

 [više]

Odluka

Autor: Ines Šitum Kulić, 18. 3. 2020. 10:48

GRADITELJSKO-GEODETSKA ŠKOLA OSIJEK

Osijek, Drinska 16a

KLASA: 351-01/20-01/1

URBROJ: 2158-44-20-1

 

Osijek, 16. ožujka 2020. godine

Ravnatelj Graditeljsko-geodetske škole Osijek, Darko Pšihistal, mag. cin., temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/20-04/92, URBROJ: 50301-27/04-20-1 od 13. ožujka 2020. godine te članka 70. Statuta Škole donosi

O D L U K U

o obustavi izvođenja rekreacije u športskoj dvorani Graditeljsko- geodetske škole

I.

Zbog uvjeta proglašene epidemije na području Republike Hrvatske, te budući je Vlada Republike Hrvatske obustavila izvođenje nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama, ravnatelj donosi odluku o obustavi održavanja rekreacije za sve skupine koje s Graditeljsko- geodetskom školom Osijek imaju potpisan ugovor o korištenju i najmu športske dvorane.

Za vrijeme obustave održavanja rekreacije naknada za korištenje neće biti fakturirana.

             II.

O nastavku korištenja rekreacije za sve skupine koje s Graditeljsko- geodetskom školom Osijek imaju potpisan ugovor o korištenju i najmu športske dvorane biti će pravovremeno objavljene informacije na službenoj internet stranici škole.

                                                                                                          RAVNATELJ

   Darko Pšihistal, mag. cin.

 

 [više]

OBAVIJEST 16.03.2020.

Autor: Krunoslav Kurilj, 16. 3. 2020. 13:10

Dragi učenici,

U našoj školi nastavnici će nastavu provoditi individualno, što znači učenici ne moraju pratiti sadržaj koji je isporučio MZO na televiziji, nego predmetni nastavnik u virtualnoj učionici svakom razredu po rasporedu iz e – dnevnika za ovaj tjedan isporučuje sadržaj i aktivnosti koje će se provoditi.

Nastavnici će za rad, upute i sva pitanja biti dostupni osim u virtualnim učionicama i putem svih onih oblika komunikacije (e-mail, Viber, Messenger…) koje s njima dogovorite i to u onom vremenu koje je predviđeno redovnim rasporedom sati koji vrijedi za ovaj tjedan.

Npr, ako imate Hrvatski jezik tijekom drugog sata, dužni ste se svom predmetnom nastavniku obratiti na jedan od navedenih načina tijekom dana.

Za sve učenike koji imaju obvezu pohađanja praktične nastave kod poslodavaca, ista se odgađa za vrijeme trajanja obustave redovne nastave, učenici prate teoretsku nastavu u svojim virtualnim učionicama.

Za sve informacije i upute i dalje pratite službenu stranicu škole i FB stranicu.

DUŽNOSTI UČENIKA TIJEKOM IZVOĐENJA ONLINE NASTAVE

Učenici trebaju izvršavati aktivnosti u virtualnim učionicama i slijediti upute razrednika i predmetnih nastavnika.

Zbog tehničkih poteškoća koje su moguće, ne treba inzistirati da učenici svoje zadatke obavljaju u realnom vremenu (sinkrono). To znači da je prihvatljivo da učenici bilo kada u tijeku dana odrade svoje obaveze.

Za prijavu u sustav i sudjelovanju u virtualnim učionicama učenici trebaju koristiti sve kanale i mehanizme koji su im na raspolaganju, dakle, ako imaju poteškoća s prijavom  u sustav u jedno doba dana, moraju se javiti predmetnom nastavniku ili razredniku mailom ili porukom na društvenim mrežama. Ukoliko se učenik tijekom cijelog dana ne javi na neki od mogućih načina i ni na koji način ne sudjeluje u radu, njegovo će se nejavljanje smatrati izostankom kojeg će moći pravdati samo roditelj pozivom razredniku.

Upozoravamo učenike na primjerene oblike ponašanja u virtualnom okruženju, što znači da vrijede slična pravila primjerenog ponašanja i ophođenja kao i u učionici. To znači da će učenici za  neprimjerene oblike ponašanja i komunikacije u virtualnom okruženju snositi posljedice (pedagoške mjere).

Nastavnici će tijekom online nastave pratiti aktivnosti učenika, davati im zadatke, poticati ih na rad i okupljati u virtualne učionice te će učenici, koliko je god to moguće, dobiti povratnu informaciju o svojem radu i napretku (vrednovanje kao učenje, vrednovanje za učenje).

Tijekom nadolazeća dva tjedna nema ocjenjivanja (vrednovanja ishoda učenja), dakle neće se provoditi usmene niti pisane provjere znanja.

Unatoč tome, vrlo je važno naglasiti da će se angažman učenika u virtualnoj učionici vrednovati od strane nastavnika i da će svakako doprinijeti završnoj ocjeni.

DODATNA NAPOMENA!

Sustavu Yammer mogu pristupiti isključivo osobe koji su prethodno izvršili prvu prijavu na portal Office 365 za škole.

Prijava je moguća putem poveznice:

https://office365.skole.hr/

U gornjem desnom kutu potrebno je odabrati "Prijava" ili "Aktivacija O365 računa", potom "AAI@EduHr" prijava te upisati korisničko ime i lozinku.

Također, nakon što se izvrši prijava na navedeni portal, potrebno je potvrditi uvjete korištenja te odabrati opciju "Odvedi me na Office365".

 [više]

VAŽNA OBAVIJEST!

Autor: Krunoslav Kurilj, 14. 3. 2020. 14:32

 

Od ponedjeljka 16.03.2020. godine neće biti redovite nastave u školi već će se provoditi nastava na daljinu.

Popis virtualnih razreda i upute za korištenje objavljeni su na web stranicama škole.

Skrećem pažnju na nužnost redovitog praćenja virtualne nastave. Učenici su obvezni svakom nastavniku na svaki objavljeni zadatak u virtualnoj učionici poslati povratnu informaciju jesu li zadatak ispunili. Učenici koji neopravdano ne izvrše dobiveni zadatak, za taj predmet bilježit će se kao neopravdan sat.

Budući da se očekuju problemi u radu Yammera, kao backup rješenje određena je komunikacija službenim e-mailom (ime.prezime@skole.hr). U slučaju pada sustava Yammera nastavnici će učenicima zadatke slati e-mailom a učenici su dužni povratno informirati nastavnika, odnosno dostaviti mu riješen zadatak.

Popis e-mailova svih nastavnika i djelatnika Graditeljsko-geodetske škole nalazi se u nastavku.

ALBERT VUKIĆ

albert.vukic@skole.hr

ALEKSANDAR MIHAJLOVIĆ

aleksandar.mihajlovic1@skole.hr

AMALIJA BOŠNJAK

amalija.bosnjak2@skole.hr

ANDREJ STIPETIĆ

andrej.stipetic@skole.hr

ANDRIJANA RADOJČIĆ

andrijana.radojcic@skole.hr

ANEA MIHAJLOVIĆ

anea.mihajlovic@skole.hr

ARIJANA TOMIĆ

arijana.tomic@skole.hr

BRANIMIR RAKITIĆ

branimir.rakitic@skole.hr

BRANKA FREY

branka.frey@skole.hr

BRANKO DUNDOVIĆ

branko.dundovic@skole.hr

BRUNO KOS

bruno.kos@skole.hr

DAMIR RAJLE

damir.rajle@skole.hr

DARIA MATKOVIĆ

daria.matkovic@skole.hr

DARKO PŠIHISTAL

darko.psihistal@skole.hr

ĐURĐA VARZIĆ-PAVKOVIĆ

durda.varzic-pavkovic@skole.hr

ENA TOT

ena.vrselja@skole.hr

GABRIJELA ANIĆ

gabrijela.anic@skole.hr

GORDANA MIOŠ

gordana.mios@skole.hr

INES ŠITUM KULIĆ

ines.situm-kulic@skole.hr

IVANA SABOLIĆ

ivana.gernhardt@skole.hr

IVANA MLINARIĆ

ivana.mlinaric2@skole.hr

IVICA BELIĆ

ivica.belic@skole.hr

JASMINA HORVATOVIĆ

jasmina.horvatovic@skole.hr

JASNA PREKRATIĆ

jasna.prekratic@skole.hr

KATARINA TOMAS

katarina.tomas1@skole.hr

KREŠIMIR KOJUNDŽIĆ

kresimir.kojundzic@skole.hr

KREŠIMIR STINER

kresimir.stiner@skole.hr

KRUNOSLAV KURILJ

krunoslav.kurilj@skole.hr

KRUNOSLAV ŠOLIĆ

krunoslav.solic@skole.hr

KSENIJA KRALJ

ksenija.kralj@skole.hr

KSENIJA ŠOŠTARIĆ

ksenija.rendulic@skole.hr

LIDIJA BROD

lidija.brod@skole.hr

LJILJANA JAGIĆ

ljiljana.jagic@skole.hr

LJUBICA TOMIĆ

ljubica.tomic3@skole.hr

MARGARETA TRCONIĆ

margareta.trconic@skole.hr

MARICA ADAMOVIĆ

marica.adamovic@skole.hr

MARIJA BLAŠKO-VIDOSAVLJEVIĆ

marija.blasko-vidosavljevic@skole.hr

MARIJAN LUKAČIĆ

marijan.lukacic@skole.hr

MARINA MATIĆ TANDARIĆ

marina.matic13@skole.hr

MARKO MOLNAR

marko.molnar5@skole.hr

MARTINA ŠPANIĆ

martina.spanic1@skole.hr

MIA DODIG

mia.varga2@skole.hr

MILA KEČKEŠ

mila.keckes@skole.hr

MIRA TIBORC-JURIŠA

mira.tiborc-jurisa@skole.hr

MIRJANA KNEŽEVIĆ

mirjana.knezevic@skole.hr

MIRJANA MEŠTROVIĆ

mirjana.mestrovic@skole.hr

NADA MARUŠIĆ

nada.marusic@skole.hr

RADOJKA SRDANOVIĆ

radojka.srdanovic@skole.hr

RADOVAN MIĆUNOVIĆ

radovan.micunovic@skole.hr

ROMANA RIGO-MIHAJLOVIĆ

romana.rigo-mihajlovic@skole.hr

RUŽICA JOZIPOVIĆ-SUDAR

ruzica.jozipovic-sudar@skole.hr

SANDRA URANJEK-VARGA

sandra.uranjek-varga@skole.hr

SANJA GUNGL

sanja.gungl@skole.hr

SANJA KOTAL

sanja.kotal@skole.hr

SANJA SEMENČIĆ

sanja.semencic@skole.hr

SANJA VUKELIĆ

sanja.vukelic1@skole.hr

SLAĐANA PANDŽIĆ

sladana.pandzic@skole.hr

SLOBODAN BAĆIĆ

slobodan.bacic@skole.hr

SNJEŽANA MERČEP

snjezana.mercep@skole.hr

SNJEŽANA STANIĆ

snjezana.stanic@skole.hr

SPOMENKA KURTOVIĆ

spomenka.kurtovic@skole.hr

SRETEN RIBIĆ

sreten.ribic@skole.hr

STELA MACAKANJA BAĆIĆ

stela.macakanja@skole.hr

STJEPAN RUPČIĆ

stjepan.rupcic1@skole.hr

TEA TADIĆ

tea.botica@skole.hr

TIHOMIR HORVAT

tihomir.horvat1@skole.hr

TOMISLAV STANTIĆ

tomislav.stantic@skole.hr

VALENTINA SLABINAC

valentina.slabinac@skole.hr

VLADO IVANOVIĆ

vlado.ivanovic@skole.hr

ZLATICA PRGOMET

zlatica.prgomet@skole.hr

ZORAN POLJAK

zoran.poljak@skole.hr

ZORICA SKROBIĆ

zorica.skrobic@skole.hr

 

 

 [više]

OTKAZANO UVOĐENJE U VOJNU EVIDENCIJU

Autor: Krunoslav Kurilj, 13. 3. 2020. 10:30

Obavijest učenicima da je Područni odjel za poslove obrane Osijek do daljenjg otkazao poziv za uvođenje u vojnu evidenciju.

 [više]

VIRTUALNI RAZREDI

Autor: Krunoslav Kurilj, 12. 3. 2020. 17:36

U slučaju potrebe održavanja nastave na daljinu kreirani su virtualni razredi. Učenici virtualnim razredima pristupaju svojim AAI@EduHr (ime.prezime@skole.hr) elektronički identitetom i pripdajućom zaporkom.

Razrednici bi trebali unijeti učenike u virutalne razrede do ponedjeljka te vas molim za strpljenje. 

Virtualnim razredima možete pristupiti putem sljedećih poveznica:

I. A1 GGŠO 2019./2020.

I. A2 GGŠO 2019./2020.

I. B GGŠO 2019./2020.

I. C GGŠO 2019./2020.

I. D GGŠO 2019./2020.

II. A1 GGŠO 2019./2020.

II. A2 GGŠO 2019./2020.

II. B GGŠO 2019./2020.

II. C GGŠO 2019./2020.

II. D GGŠO 2019./2020.

III. A GGŠO 2019./2020.

III. B GGŠO 2019./2020.

III. C GGŠO 2019./2020.

III. D GGŠO 2019./2020.

IV. A1 GGŠO 2019./2020.

IV. A2 GGŠO 2019./2020.

IV. B GGŠO 2019./2020.

IV. C GGŠO 2019./2020.

 [više]

Školsko natjecanje iz geodezije

Autor: GORDANA MIOŠ, 12. 3. 2020. 16:15

 

ŠKOLSKO NATJECANJE  

2019./2020.

GEODEZIJA

ODRŽAVANJE : dana  13.3.2020.

MJESTO:  terenski rad /  učionica 12/II

POČETAK NATJECANJA U 10 sati.

PODRUČJE    GEODEZIJA

MENTOR : MARGARETA TRCONIĆ, dipl.ing.geod.

Učenici koji sudjeluju na natjecanju:

  1. Nebojša Miletić, 4.c
  2. Veronika Trninić, 4.c

Prosudbeno povjerenstvo:

1. DARKO PŠIHISTAL, mag.cin., predsjednik

2. MARIJA BLAŠKO - VIDOSAVLJEVIĆ, dipl.ing.geod., član

3. DINKO SPAHIJA ,dipl.ing.geod., član

 [više]

UPUTE ZA YAMMER - VIRTUALNA UČIONICA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Krunoslav Kurilj, 12. 3. 2020. 14:27

U slučaju potrebe izvođenja nastave na daljinu, učenici i nastavnici će pristupati virtualnim učionicama putem Yammer platforme.

Poveznice za svaki pojedini razred bit će naknadno objavljene.

Molim sve da prouče upute za korištenje Yammer platforme, koje se nalaze u privitku ove obavijesti.

 [više]

VAŽNO!!! OBAVIJEST UČENICIMA

Autor: Krunoslav Kurilj, 12. 3. 2020. 10:42

Poštovane učenice i učenici,

od CARNeta je stigao naputak da se svi učenici moraju inicijalno prijaviti na Office365 za škole.

Sve što u ovome trenutku trebate napraviti je to da na linku:

https://office365.skole.hr/default/login kliknete na AAI@EduHr Prijava (gdje ćete unijeti svoje korisničke podatke – ime.prezime@skole.hr i pripadajuću lozinku), nakon toga kliknete na to da prihvaćate uvjete korištenja i izaberete „Odvedi me na Office365“.

Ovu proceduru neophodno je napraviti. Bez toga neće se moći formirati virtualni razredi.

Stoga vas sve molim da ovu proceduru napravite što je prije moguće!

 [više]

OBAVIJEST UČENICIMA

Autor: Krunoslav Kurilj, 11. 3. 2020. 21:28

Po naputku Ministarstva odgoja i obrazovanja, svi učenici moraju imati aktivan AAI@EduHr (ime.prezime@skole.hrelektronički identitet.

Svoje AAI@EduHr elektroničke identitete možete provjeriti na:

https://provjera.skole.hr

Ukoliko netko od učenika uoči da mu AAI@EduH nije aktivan ili je zaboravio zaporku, OBVEZNO neka se što prije obrati mailom na krunoslav.kurilj@skole.hr i dostavi sljedeće podatke:

ime, prezime, OIB i datum rođenja.

Povratno će im biti dostavljeni pristupni podaci.

 [više]

NAŠI KOŠARKAŠI PRVACI GRADA I ŽUPANIJE

Autor: Đurđa Varzić-Pavković, 6. 3. 2020. 08:11

           

         

Filip Ćirić, Dominik Greganović, Michael Hatwagner, Ivan Jelavić, Tin Kuže, Mihael Mamić, Nikola Mavretić, Luka Mihić, Pavao Pšihistal, Filip Stojanović, Patrik Šarić i Timon Blaž Zečević, članovi naše košarkaške ekipe i ove su godine prvaci grada Osijeka u košarci, a Pavao Pšihistal proglašen je najboljim školskim košarkašem grada!

Ista je ekipa osvojila i prvo mjesto na županijskom natjecanju i osigurala si nastup na državnom natjecanju koje će se održati u Zadru od 8. do 10 ožujka 2020.

Ekipi i njihovom treneru Aleksandru Mihajloviću želimo uspjeh i pobjedu.

_______________________________________________________

 [više]

Odluka o odabiru

Autor: Ines Šitum Kulić, 28. 2. 2020. 08:17

GRADITELJSKO-GEODETSKA ŠKOLA OSIJEK

                         Osijek, Drinska 16a

KLASA: 406-01/20-01/14

URBROJ: 2158-44-20-6

Osijek, 26. veljače 2020. godine

Nakon provedenog postupka prodaje službenog vozila u vlasništvu Graditeljsko- geodetske škole Osijek, ravnatelj Darko Pšihistal, mag. cin. temeljem članka  70. Statuta Graditeljsko-geodetske škole Osijek donosi:

 

ODLUKU

o odabiru

I.

Kao najpovoljnija ponuda, odabire se ponuda ponuditelja Zuber d.o.o., Zagrebačka 76, 31220 Višnjevac.

II.

 Ponuditelj će po izvršnosti ove Odluke sklopiti Ugovor o kupoprodaji vozila koje je bilo predmet natječaja objavljenog 18. veljače 2020. godine na mrežnoj stranici Graditeljsko- geodetske škole Osijek.                                                                                    

                                                                                        RAVNATELJ

                                                                                 Darko Pšihistal, mag.cin.

 

 

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 Kalendar
« Studeni 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

Brojač posjeta
Ispis statistike od 21. 11. 2010.

Ukupno: 1268145
Ovaj mjesec: 609
E - dnevnik

Postani student

INFO TOČKA

CMS za škole logo
Graditeljsko-geodetska škola Osijek / Drinska 16a, HR-31000 Osijek / ss-graditeljsko-geodetska-os.skole.hr / ured@ss-graditeljsko-geodetska-os.skole.hr
preskoči na navigaciju