2021-02-11 13:47:48

Odluka o početku nastave od 15.2.2021.

 

GRADITELJSKO-GEODETSKA ŠKOLA OSIJEK

Osijek, Drinska 16a

 

U Osijeku, 11. veljače 2021. godine

 

Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17, 68/1898/19,  64/20) članka 7. stavka 2. Zakona o radu (Narodne novine broj 93/14, 127/17, 98/19)  Odluke o načinu izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama kao i visokim učilištima te obavljanju rada u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u uvjetima epidemije Covida-19  (Narodne novine 99/20) te temeljem Zaključka Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije sa 192. sjednice održane 11. veljače 2021. godine ravnatelj školske ustanove donosi:

 

ODLUKU O IZVOĐENJU NASTAVE

 

I.

U Graditeljsko- geodetskoj školi Osijek od 15. veljače 2021. godine planira se nastava na sljedeći način:

Svi učenici pohađaju nastavu u školi po modelu „A“

 

II.

Ovom odlukom prestaje važiti Odluka o izvođenju nastave od 29. siječnja 2021. godine, KLASA: 351-01/21-01/6, URBROJ: 2158-44-21-1.

 

Ova odluka stupa na snagu od 15. veljače 2121. godine i primjenjuje se do opoziva.

 

Dostaviti:

Radnicima i učenicima Arhiva

 

Ravnatelj škole

Darko Pšihistal, mag. cin.


Graditeljsko-geodetska škola Osijek