2021-06-04 13:19:06

Natječaj za upis u školsku godinu 2021_2022

 

Temeljem čl. 93. Statuta Graditeljsko-geodetske škole Osijek i Odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./202. (Narodne novine broj 55/2021) Graditeljsko-geodetska škola Osijek objavljuje:

 

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

 

za upis učenika u I. razred za 2021./2022. školsku godinu

 

 

POPIS PROGRAMA OBRAZOVANJA I BROJ UPISNIH MJESTA

 

 

PROGRAM

Šifra programa

Trajanje godina

Broj

odjela

Broj učenika

Obrazloženje

ARHITEKTONSKI TEHNIČAR

131204

 

4

1

24

 

GRAĐEVINSKI TEHNIČAR

131104

 

4

1

24

 

TEHNIČAR GEODEZIJE  I GEOINFORMATIKE

050624

4

1

24

Zamjena za program

GEODETSKI TEHNIČAR

KERAMIČAR OBLAGAČ

133633

 

3

0,42

10

Kombinirani odjel

ZIDAR

133133

3

0,29

7

Kombinirani odjel

LIČILAC SOBOSLIKAR

260333

 

3

0,29

7

Kombinirani odjel

UKUPNO

 

 

4

96

 

 

 

PRIJAVE ZA UPIS

 

Učenici koji osnovno obrazovanje završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2021./2022. prijavljuju se u NISpuSŠ u skladu s postupcima opisanima na mrežnoj stranici www.upisi.hr

Učenici koji osnovno obrazovanje ne završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u Republici Hrvatskoj (kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju ili su završili u inozemstvu ili drugim obrazovnim sustavima; kandidati koji nisu s pozitivnim uspjehom završili prvi razred srednje škole u Republici Hrvatskoj, ispisali su se te žele ponovno upisati prvi razred u drugome obrazovnom programu; kandidati koji su prethodne školske godine završili osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj, ali se nisu upisali u srednju školu) prijavljuju se Središnjem prijavnom uredu na način opisan na mrežnoj stranici www.upisi.hr

Učenici koji se žele upisati u I. razred u školskoj godini 2021./2022., a stekli su svjedodžbe koje nisu izdane u Republici Hrvatskoj, dužni su u našoj Školi pokrenuti postupak priznavanja završenoga osnovnog obrazovanja.

Postupci potvrđivanja (zaključavanja) lista prioriteta, potpisivanja i pohranjivanja prijavnica s konačnom listom prioriteta učenika opisani su na mrežnoj stranici www.upisi.hr.

Učenici se upisuju u prvi razred u dobi do navršenih 17 godina. Iznimno, uz odobrenje školskog odbora, u prvi razred može se upisati učenik do navršenih 18 godina, a uz odobrenje ministarstva nadležnog za obrazovanje stariji od 18 godina.

 

Pod jednakim uvjetima upisuju se učenici hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država te djeca državljana iz država članica Europske unije.

 

Strani državljanin iz zemlje izvan Europske unije može se upisati kao redoviti učenik bez plaćanja troškova školovanja ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

 

ako za to postoji međudržavni ugovor ili drugi interes tijela državne ili lokalne vlasti odnosno javnih ustanova;

 

ako takva osoba ima status izbjeglice u Hrvatskoj koji je utvrdilo ovlašteno upravno tijelo u Hrvatskoj;

 

ako je roditelj ili skrbnik te osobe hrvatski državljanin;

 

ako roditelj ili skrbnik te osobe ima radnu dozvolu i dozvolu privremenoga boravka ili poslovnu dozvolu u Hrvatskoj;

 

ako roditelj ili skrbnik te osobe ima odobren stalni boravak u Hrvatskoj;

 

ako je roditelj ili skrbnik te osobe diplomatski ili poslovni predstavnik strane države u Hrvatskoj;

 

ako je takva osoba ili roditelj ili skrbnik te osobe azilant ili tražitelj azila;

 

ako je takva osoba ili roditelj ili skrbnik te osobe stranac pod supsidijarnom zaštitom ili stranac pod privremenom zaštitom.

 

Učenik strani državljanin iz zemalja izvan Europske unije, koji ne ispunjava ni jedan od navedenih uvjeta može se upisati kao redoviti učenik uz obvezu plaćanja troškova školarine, ako ima reguliran status sukladno zakonu kojim je uređen status stranaca.

 

Godišnji trošak školovanja učenika, stranog državljanina iz zemlje izvan Europske unije, koji ne ispunjava ni jedan od navedenih uvjeta iznosi 3.500,00 kuna.

 

 

 

 

 

 

 

 

LJETNI UPISNI ROK

 

Opis postupaka

Datum

Početak prijava u sustav

24.5.2021.

Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

26. 6. 2021.

Početak prijava obrazovnih programa

25. 6. 2021.

Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere

nema dodatnih provjera

Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)

1. 7. 2021.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

24. 5. – 1. 7. 2021.

Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

5.7.2021.

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

6.7.2021.

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

7.7.2021.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

9.7.2021.

Objava konačnih ljestvica poretka

10.7.2021.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice), liječničke svjedodžbe medicine rada i ostalih dokumenata kojima su ostvarena dodatna prava za upis

12. – 14. 7. 2021.od 8 do 12 sati

Objava okvirnoga broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

15. 7. 2021.

Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

10. 8. 2021.

 

 

Dostavu potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice), liječničke svjedodžbe medicine rada i ostalih dokumenata kojima su ostvarena dodatna prava za upis moguće je dostaviti:

PUTEM ELEKTRONIČKE POŠTE (skenirano ili fotografirano) u razdoblju od 12. do 14. 7. 2021., na adresu elektroničke pošte: ured@ss-graditeljsko-geodetska-os.skole.hr Upisnicu elektroničkim putem može poslati samo roditelj/skrbnik uz obavezno navođenje broja telefona/mobitela kako bi ga škola mogla kontaktirati. Prilikom dostavljanja upisnice elektroničkim putem roditelj/skrbnik se za učenika može izjasniti i o izbornim predmetima te odabiru stranog jezika.

 

OSOBNO, U ŠKOLU, koja se nalazi na adresi Drinska 16a, 31000 Osijek.

Dostava dokumentacije primati će se u knjižnici koja se nalazi u prizemlju škole 12.  do 14. 7. 2021. u vremenu od 8 do 12 sati.

 

Učenici koji su ostvarili pravo na upis u programe obrazovanja za koje je potrebna potvrda školske medicine ili liječničke svjedodžbe medicine rada dužni su do datuma navedenog u kalendaru iznad dostaviti dokumente osobno, na adresu Drinska 16a ili skenirano/slikano na adresu elektroničke pošte: ured@ss-graditeljsko-geodetska-os.skole.hr

 

 

JESENSKI UPISNI ROK

 

Opis postupaka

Datum

Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa

21. 8. 2021.

Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitoga sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

23. 8. 2021.

Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.)

23. 8. 2021.

Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere

nema dodatnih provjera

Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

Završetak unosa rezultata s popravnih ispita

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

25. 8. 2021.

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

26. 8. 2021.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

27. 8. 2021.

Objava konačnih ljestvica poretka

28. 8. 2021.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice), liječničke svjedodžbe medicine rada i ostalih dokumenata kojima su ostvarena dodatna prava za upis

30. do 31. 8. 2021. od 8 do 14 sati

Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskoga upisnog roka

1. 9. 2021.

 

Dostavu potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice), liječničke svjedodžbe medicine rada i ostalih dokumenata kojima su ostvarena dodatna prava za upis moguće je dostaviti:

 

PUTEM ELEKTRONIČKE POŠTE (skenirano ili fotografirano) od 30. do 31. kolovoza 2021. godine, na adresu elektroničke pošte: ured@ss-graditeljsko-geodetska-os.skole.hr Upisnicu elektroničkim putem može poslati samo roditelj/skrbnik uz obavezno navođenje broja telefona/mobitela kako bi ga škola mogla kontaktirati. Prilikom dostavljanja upisnice elektroničkim putem roditelj/skrbnik se za učenika može izjasniti i o izbornim predmetima te odabiru stranog jezika.

 

OSOBNO, U ŠKOLU, koja se nalazi na adresi Drinska 16a, 31000 Osijek.

Dostava dokumentacije primati će se u knjižnici koja se nalazi u prizemlju škole 30. i 31. kolovoza 2021. godine od 8 do 14 sati.

 

Učenici koji su ostvarili pravo na upis u programe obrazovanja za koje je potrebna potvrda školske medicine ili liječničke svjedodžbe medicine rada dužni su do datuma navedenog u kalendaru iznad dostaviti dokumente osobno, na adresu Drinska 16a ili skenirano/slikano na adresu elektroničke pošte: ured@ss-graditeljsko-geodetska-os.skole.hr

 

 

 

PRIJAVA KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

 

LJETNI UPISNI ROK

 

Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u županijskim upravnim odjelima, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe

24. 5. – 14. 6. 2021.

Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH

24. 5. – 7. 6. 2021.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

24. 5. – 14. 6. 2021.

Upisna povjerenstva županijskih upravnih odjela unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ

24. 5. – 17. 6. 2021.

Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata

17. 6. 2021.

Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav

21. – 23. 6. 2021.

Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta

21. – 24. 6. 2021.

Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa

25. 6. 2021.

 

JESENSKI UPISNI ROK

 

Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u županijskim upravnim odjelima, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe

16. 8. – 17. 8. 2021.

Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH

16. 8. – 17. 8. 2021.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

16. 8. – 17. 8. 2021.

Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ

16. 8. – 18. 8. 2021.

Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata

18. 8. 2021.

Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav

19. 8. 2021.

Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta

21. 8. 2021.

Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa

21. 8. 2021.

 

 

Na temelju javne objave konačnih ljestvica poretka učenika u NISpuSŠ-u, dostave liječničke svjedodžbe medicine rada te dostave dokumenata temeljem kojih su ostvarili dodatna prava za upis, učenik ostvaruje pravo upisa u I. razred u školskoj godini 2021./22.

Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) dostupnom na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a (www.upisi.hr), koji je dužan dostaviti u našu školu u utvrđenim rokovima.

 

Tek nakon toga učenik je upisan u I. razred u školskoj godini 2021./2022.

 

 (Ako učenik zbog opravdanih razloga nije u mogućnosti u propisanim rokovima dostaviti potpisan obrazac (upisnicu) za upis u I. razred, dužan ga je dostaviti njegov roditelj/skrbnik ili opunomoćenik.)

 

NAKNADNI ROK ZA UPIS UČENIKA NAKON ISTEKA JESENSKOGA ROKA

 

Učenici koji ne ostvare pravo na upis u ljetnome ili jesenskome upisnom roku mogu se prijaviti za upis u naknadnome upisnom roku za upis u program obrazovanja u kojemu je nakon jesenskoga upisnog roka ostalo slobodnih mjesta u okviru broja upisnih mjesta propisanih Strukturom, a utvrđenih u NISpuSŠ-u.

Učenici za prijavu moraju ispunjavati sve uvjete propisane Pravilnikom o elementima i kriterijima te natječajem škole.

Učenici se za upis u naknadnome upisnom roku školi mogu prijaviti

 

od 2. do 24. rujna 2021. godine

od 8 do 14 sati

 

Upisno povjerenstvo škole o upisu učenika u naknadnome upisnom roku odlučuje temeljem pisanoga zahtjeva učenika te podatke o upisu unosi u NISpuSŠ, po zaprimljenoj potpisanoj upisnici učenika te ostaloj dokumentaciji potrebnoj za upis.

 

 

 

ELEMENTI I KRITERIJI ZA IZBOR UČENIKA

 

ZAJEDNIČKI ELEMENT

 

Zajednički element vrednovanja za upis obrazovanja čine prosjeci zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta (opći uspjeh) na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja.

Za upis učenika u programe/zanimanja:

 

ARHITEKTONSKI TEHNIČAR

GRAĐEVINSKI TEHNIČAR

vrednuju se i zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta:

Hrvatski jezik Matematika prvi strani jezik Fizika Tehnička kultura Likovna kultura

Za upis učenika u program/zanimanje:

 

TEHNIČAR GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE

vrednuju se i zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta:

Hrvatski jezik Matematika prvi strani jezik Fizika Tehnička kultura Geografija

Za upis učenika u programe/zanimanja:

 

KERAMIČAR-OBLAGAČ 

LIČILAC-SOBOSLIKAR

ZIDAR

 

vrednuju se i zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta:

Hrvatski jezik Matematika prvi strani jezik

 

U slučaju da kandidatu u svjedodžbama za posljednje četiri godine osnovnog obrazovanja nije upisana ocjena iz nekog od nastavnih predmeta koji su značajni za prijavu za upis, za utvrđivanje broja bodova iz toga nastavnoga predmeta koristi se prosjek svih zaključnih ocjena na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja.

 

DODATNI ELEMENT

 

Dodatni element vrednovanja čine sposobnosti, darovitosti  i znanja učenika.

Škola ne vrši provjeru posebnih znanja kandidata.

 

Sposobnosti, darovitosti i znanja učenika dokazuju se i vrednuju:

– na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u znanju

– na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima školskih sportskih društava

Učeniku se  vrednuje isključivo jedno (najpovoljnije) postignuće.

 

Vrednovanje rezultata učenika postignutih na natjecanjima iz znanja

 

Pravo na izravan upis ili dodatne bodove ostvaruju učenici na osnovi rezultata koje su postigli na:

• natjecanjima u znanju iz nastavnih predmeta: Hrvatskoga jezika, Matematike, prvoga stranog jezika;

•  natjecanjima u znanju iz nastavnih predmeta: Fizika, Tehnička kultura

• natjecanju iz znanja iz Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, koje je provedeno u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje iz nastavnog predmeta Informatika

 

Vrednuju se i boduju rezultati učenika postignutih na državnim natjecanjima iz znanja iz Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, a koja je odobrilo Ministarstvo te međunarodnim natjecanjima koje verificira Agencija za odgoj i obrazovanje, a prema sljedećoj tablici:

 

Državna/međunarodna natjecanja

Prvo, drugo ili treće osvojeno mjesto kao pojedinac u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

Izravan upis (pod uvjetom da zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to uvjet za upis)

Prvo osvojeno mjesto kao član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

4 boda

Drugo osvojeno mjesto kao član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

3 boda

Treće osvojeno mjesto kao član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

2 boda

Sudjelovanje kao pojedinac ili član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu

1 bod

 

Vrednovanje rezultata učenika postignutih na sportskim natjecanjima

Učenicima se vrednuju rezultati koje su postigli u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja na natjecanjima školskih sportskih društava koja su ustrojena prema Propisniku Državnoga prvenstva školskih sportskih društava Republike Hrvatske, a pod nadzorom natjecateljskog povjerenstva Hrvatskoga školskoga športskog saveza.

Pravo na dodatne bodove učenici ostvaruju na temelju službene evidencije o rezultatima održanih natjecanja školskih sportskih društava koju vodi Hrvatski školski športski savez (HŠŠS).

Natjecanja školskih
sportskih društava

Učenici koji su na državnom natjecanju kao članovi ekipe osvojili prvo mjesto

3 boda

Učenici koji su na državnom natjecanju kao članovi ekipe osvojili drugo mjesto

2 boda

Učenici koji su na državnom natjecanju kao članovi ekipe osvojili treće mjesto

1 bod

 

 

 

POSEBAN ELEMENT

 

 Poseban element vrednovanja učenika čini vrednovanje uspjeha:

 

učenika sa zdravstvenim teškoćama učenika koji žive u otežanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima učenika za upis na osnovi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine

 

Neovisno o tomu ispunjava li uvjete za ostvarivanje više prava, učeniku će se priznati ostvarivanje isključivo jednoga prava koje je za njega najpovoljnije.

 

Vrednovanje uspjeha učenika sa zdravstvenim teškoćama

 

Učeniku sa zdravstvenim teškoćama dodaje se jedan bod na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja za programe obrazovanja za koje posjeduje stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. S tako utvrđenim brojem bodova učenik se rangira na ukupnoj ljestvici poretka.

Za ostvarivanje dodatnih bodova učenik obvezno prilaže stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje o sposobnostima i motivaciji učenika za određeni program/zanimanje.

 

Vrednovanje uspjeha učenika koji žive u otežanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima

 

 Učeniku koji živi u otežanim uvjetima uzrokovanim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima, a koji su mogli utjecati na njegov školski uspjeh u osnovnoj školi, dodaje se jedan bod na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja. S tako utvrđenim brojem bodova učenik se rangira na ukupnoj ljestvici poretka.

Učenik živi u otežanim uvjetima obrazovanja koji su mogli utjecati na njegov školski uspjeh u osnovnoj školi ako:

živi uz jednoga i/ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti živi uz oba roditelja koji se prema zakonu koji regulira poticanje zapošljavanja smatraju dugotrajno nezaposlenim osobama živi uz samohranoga roditelja (roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam se skrbi o svome djetetu i uzdržava ga) koji je korisnik socijalne skrbi sukladno zakonu koji uređuje socijalnu skrb i posjeduje rješenje ili drugi upravni akt o pravu samohranoga roditelja kao korisnika socijalne skrbi; mu je jedan roditelj preminuo; je dijete bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi prema zakonu koji uređuje socijalnu skrb.

Za ostvarenje prava učenik prilaže:

liječničku potvrdu o dugotrajnoj težoj bolesti jednoga i/ili oba roditelja; potvrdu nadležnoga područnoga ureda Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje o dugotrajnoj nezaposlenosti oba roditelja; potvrdu o korištenju socijalne pomoći; rješenje ili drugi upravni akt o pravu samohranoga roditelja u statusu socijalne skrbi izdanih od ovlaštenih službi u zdravstvu, socijalnoj skrbi i za zapošljavanje; ispravu iz matice umrlih ili smrtni list potvrdu nadležnoga centra za socijalnu skrb da je učenik dijete bez roditelja ili odgovarajuće socijalne skrbi.  

Vrednovanje uspjeha učenika na osnovi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine

 

Učeniku za upis koji je pripadnik romske nacionalne manjine, a živi u uvjetima koji su mogli nepovoljno utjecati na njegov školski uspjeh u osnovnoj školi, dodaju se dva boda na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja. S tako utvrđenim brojem bodova učenik se rangira na ukupnoj ljestvici poretka.

Za ostvarivanje dodatnih bodova učenik prilaže preporuku Vijeća romske nacionalne manjine odnosno registrirane romske udruge.

 

VREDNOVANJE USPJEHA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

 

Učenik s teškoćama u razvoju je učenik koji je osnovnu školu završio prema rješenju Ureda državne uprave u županiji o primjerenome programu obrazovanja.

Učenici s teškoćama rangiraju se na zasebnim ljestvicama poretka, a temeljem ostvarenog ukupnog broja bodova utvrđenog tijekom postupka vrednovanja, u programima obrazovanja za koje posjeduju stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Pravo upisa u nekome programu obrazovanja ostvaruje onoliko učenika koliko se u tome programu obrazovanja može upisati učenika s teškoćama u razvoju sukladno Državnome pedagoškome standardu srednjoškolskoga sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine« broj 63/08 i 90/10).

Za ostvarenje prava rangiranja prema ovom kriteriju učenik obvezno prilaže:

rješenje Ureda državne uprave o primjerenom programu obrazovanja; stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje o sposobnostima i motivaciji učenika za određeni obrazovni program koje je izdano na temelju stručnog mišljenja nadležnoga školskog liječnika koji je pratio kandidata tijekom prethodnog obrazovanja, a na temelju prethodno dostavljene specijalističke medicinske dokumentacije o težim zdravstvenim teškoćama i/ili dugotrajnom liječenju koji su utjecali na postizanje rezultata tijekom prethodnog obrazovanja i/ili mu značajno sužavaju mogući izbor programa obrazovanja i zanimanja, prema stručno usuglašenoj metodologiji te obrade multidisciplinarnog tima Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

 

MINIMALNI BODOVNI PRAG

 

Škola nije utvrdila minimalni broj bodova potrebnih za prijavu učenika za upis u pojedini program obrazovanja.

 

ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST KANDIDATA

 

 

Za upis u sve program potrebna je liječnička svjedodžba medicine rada, prema Jedinstvenom popisu zdravstvenih kontraindikacija srednjoškolskih obrazovnih programa u svrhu upisa u I. razred srednje škole iz lipnja 2015. godine.

 

Zdravstveni zahtjevi i funkcionalne sposobnosti potrebne za obrazovne programe u graditeljstvu su:

 

uredan vid, dubinski (prostorni) vid i raspoznavanje boja, uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija krvno-žilnog i dišnog sustava

 

Zdravstveni zahtjevi i funkcionalne sposobnosti potrebne za obrazovni program tehničar geodezije i geoinformatike su:

 

uredan vid, raspoznavanje boja, uredan dubinski (prostorni) vid, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija srčano-žilnog sustava, uredna funkcija dišnog sustava, uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti, uredno kognitivno i emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje

 

Zdravstveni zahtjevi i funkcionalne sposobnosti potrebne za obrazovni program ličilac-soboslikar su:

 

uredan vid, dubinski (prostorni) vid, raspoznavanje boja, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti, uredna funkcija srčano-žilnog, dišnog i mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija kože na otkrivenim dijelovima tijela, odsutnost alergije na profesionalne alergene

 

Kandidat koji u trenutku upisa nije u mogućnosti dostaviti liječničku svjedodžbu medicine rada, pri upisu može dostaviti potvrdu obiteljskog liječnika a liječničku svjedodžbu medicine rada dostavlja najkasnije do kraja prvog polugodišta prvog razreda. Učenici su do donošenja pozitivne liječničke svjedodžbe medicine rada uvjetno upisani.

 

 

 

UČENJE STRANIH JEZIKA U ŠKOLI 

I PROVOĐENJE DODATNIH ISPITA I PROVJERA

 

U Školi se kao prvi i jedini strani jezik uči engleski jezik ili njemački jezik.

Učenik koji u osnovnoj školi nije učio engleski ili njemački jezik može prilikom prijave programa obrazovanja odabrati učenje toga stranog jezika kao prvoga stranog jezika, a škola neće provoditi dodatne provjere.

 

 

KLASA: 602-03/21-03/4                                                              UPISNO POVJERENSTVO

URBROJ: 2158-44-21-1       

Osijek, 04. lipnja 2021. godine                                                                                                                   

Darko Pšihistal, ravnatelj

 

                                                           Martina Španić, predsjednik upisnog povjerenstva

 

                                                           Tea Tadić, član upisnog povjerenstva

 

Lidija Brod, član upisnog povjerenstva

 


Graditeljsko-geodetska škola Osijek