2021-09-04 15:04:04

Podsjetnik - LJETNA STRUČNA PRAKSA !!!!
Na prvi dan upisa učenicima kojima je ljetna stručna praksa UVJET za upis u slijedeći razred molimo da obavezno ponesu sa sobom potpisane i ovjerene potvrde o odrađenoj ljetnoj stručnoj praksi i ovjerene dnevnike rada te iste predaju svojim razrednicima.
Bez odrađene ljetne stručne prakse učenik ne može upisati slijedeći razred.
voditeljica praktične nastave
Gordana Mioš

Graditeljsko-geodetska škola Osijek