2021-09-06 18:45:04

Prigovori učenika na ocjenjivanje (DM)

Dragi maturanti,

od 8. rujna do 10. rujna u 12:00 sati traje aktivnost ulaganja prigovora učenika na ocjenjivanje.

S obzirom da se prigovori zbog situacije s Covid 19 podnose online, učenici trebaju putem e-maila kontaktirati ispitnu koordinatoricu Marinu Matić Tandarić na marina.matic13@skole.hr.

Srdačan pozdrav


Graditeljsko-geodetska škola Osijek